Gmina Bolesławiec otrzymała w 2020 roku dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.472.701 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

W I turze rządowego programu gmina otrzymała wsparcie w kwocie 2.072.701 zł. Otrzymane środki mają wesprzeć budowę dróg gminnych. Natomiast w II edycji programu gmina Bolesławiec otrzymała 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Brzeźnik". Planowana inwestycja obejmuje  rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniku. Dzięki rozbudowie obiektu OSP uzyska on dodatkową powierzchnie użytkową 331,00 m2. Powstanie dwanaście nowych pomieszczeń, między innymi garaż dla samochodu ratowniczo-gaśniczego, sanitariaty, pomieszczenia socjalne, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe. Obiekt dostosowany zostanie  dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zaplanowano wykonanie placu manewrowego o nawierzchni asfaltowej oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Rozbudowa przyczyni się do poprawy warunków pracy strażaków. W sali konferencyjnej będzie mógł funkcjonować Sztab działań ratowniczo-gaśniczych oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego. Szacunkowy koszt inwestycji to 1.300.000 zł.

Barbara Robak

Ponad 2 mln dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych