Informujemy, iż osoby prawne co roku zobowiązane są do składania deklaracji na podatek rolny i leśny w terminie do 15 stycznia oraz na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia. roku 2021 ostatni dzień stycznia wypada w niedzielę, dlatego też termin dla złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości upływa 1 lutego 2021 roku.

Dokumenty można składać  w formie papierowej jak również przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Informacje na temat aktualnych stawek podatków oraz formularzy deklaracji podatkowych znajdą Państwo na stronie: http://bip.gminaboleslawiec.pl/3467/467/informacja-o-podatkach-i-oplatach-w-roku-2021.html

Barbara Robak