16 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Ocicach mieli niewątpliwy zaszczyt wziąć udział w niezmiernie podniosłym wydarzeniu – bolesławieckim Marszu Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru.

Przedsięwzięcie, które na stałe zagościło już w kalendarzu bolesławieckich obchodów, ma na celu oddanie hołdu Polakom wywiezionym i zakatowanym katorżniczą pracą na Syberii. Przed samym przemarszem uczestnicy spotkania byli świadkami wbicia gwoździ fundacyjnych w sztandar Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poczet sztandarowy naszej szkoły, w skład którego wchodzą wzorowi uczniowie klasy VI, dumnie dzierżąc sztandar, przemaszerował wraz z innymi pocztami z Rynku na cmentarz komunalny w Bolesławcu, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Zesłańców Sybiru. Na miejscu zebrani wysłuchali przemówienia pani Marii Niemczuk – prezesa Związku Koła Sybiraków w Bolesławcu, która opowiedziała o niełatwych kolejach losu Polaków z Kresów Wschodnich, zsyłanych masowo na Syberię.

Uczestnictwo młodzieży w tak ważnych momentach hołdowania naszej historii jest niezwykle istotnym elementem edukacji patriotycznej. Wyjście z uczniami poza stronice szkolnego podręcznika gwarantuje autentyczność przeżyć, a przecież nic tak nie zapada w pamięć jak to, czego dotkniemy. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ocicach temat tej lekcji zaliczyli na szóstkę.

Agnieszka Michalczuk