12,2 MLN ZŁ ROZDYSPONOWANE PRZEZ LGD „WRZOSOWA KRAINA” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” na przestrzeni lat 2016-2020 rozdysponowało środki z funduszy unijnych na łączną kwotę 12 200 000,00 zł.  Środki finansowe pochodziły z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Wsparcie otrzymali beneficjenci z terenu gminy Chocianów, gminy Lubin, gminy Chojnów, miasta Chojnów, gminy Przemków, gminy Gromadka, gminy Miłkowice oraz gminy Kunice.  

Z dofinansowania skorzystało 83 beneficjentów. Utworzono 61 miejsc pracy.

Ogłoszone przez nas nabory dotyczyły:

 

kwota wsparcia

ilość wspartych podmiotów

Samorządy lokalne Wrzosowej Krainy

 

4 627 932,46

9

Tworzenie nowego przedsiębiorstwa Wrzosowej Krainy

 

3 690 521,59

30

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Wrzosowej Krainy

 

3 451 545,95

25

Granty dla organizacji pozarządowych i ośrodków kultury Wrzosowej Krainy

430 000,00

19

Weronika Olszak

loga LGD Wrosowa Kraina.jpeg