Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 20 listopada 2020 r. zmarł śp. Druh Zbigniew Bożęcki.

Druh Zbyszek był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bolesławcu, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bolesławcu, a przede wszystkim Prezesem Zarządu naszej jednostki. Mimo prowadzonej działalności gospodarczej był osobą czynnie działającą społecznie w wielu dziedzinach życia lokalnego. W latach 1990 - 1998 oraz 2002 - 2007 sprawował mandat radnego Gminy Bolesławiec, był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej Parafii Świętego Krzyża w Trzebieniu. W ostatnich latach udzielał się również artystycznie - był członkiem bardzo lubianego kabaretu "Retro" z Trzebienia. Jego pasją był również karawaning - bardzo często wyjeżdżał wraz z małżonką swoim kamperem, zwiedzając Polskę, jak również kraje Europy. Był inicjatorem i organizatorem wielu lokalnych projektów. A dla nas, od blisko 30 lat, był przede wszystkim bardzo lubianym i zaufanym Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu.

Zbyszek był ceniony przez wszystkie osoby, z którymi miał jakikolwiek kontakt. W środowisku strażackim znali go i darzyli szacunkiem wszyscy strażacy ochotnicy i zawodowi z terenu powiatu bolesławieckiego. Wyróżniał się wielkim opanowaniem i wysokim poziomem kultury osobistej. Nikomu nie odmówił jakiejkolwiek pomocy.

Za swoją wieloletnią społeczną pracę odznaczany był: w roku 2006 Złotym Znakiem Związku, w roku 2010 - medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, w roku 2014 - Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Jeszcze niedawno, podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Bolesławiec wraz z małżonką Władysławą otrzymał odznaczenie za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To właśnie rodzina była dla niego najważniejsza, a zaraz po niej zamiłowanie do straży pożarnej.

Najszczersze wyrazy współczucia składamy dla pogrążonej w żałobie rodziny Druha Zbigniewa.

Druhu Prezesie, mieliśmy jeszcze tyle pomysłów do zrealizowania. Zawsze mówiłeś, że damy radę. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, ale jesteśmy przekonani, że tam po drugiej stronie znajdziesz swoje miejsce. Z pewnością zasilisz szeregi rycerzy Świętego Floriana i będziesz nas nadal wspierał w naszej działalności "tam z góry", tak jak robiłeś to do dzisiaj. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu

Zbyszek.jpeg