Z początkiem listopada oddany został do użytkowania kolejny odcinek zmodernizowanej drogi powiatowej, realizowany w ramach wspólnego zadnia Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Bolesławiec pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żeliszów”. Koszt robót budowlanych przebudowy całego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Żeliszów (2720 mb), w tym oddanego obecnie drugiego etapu (1060 mb) w kwocie ok. 750 000,00 zł pokrywa Gmina Bolesławiec. Przygotowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej, jak też nadzór nad robotami finansowane są przez właściciela drogi, tj. Powiat Bolesławiecki.

Mieszkańcy miejscowości Żeliszów mogą bezpiecznie korzystać z liczącego już 2050 mb odcinka nowego chodnika . W ramach inwestycji (zrealizowany I i II etap), celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi zamontowano m.in. nowe oznakowanie pionowe poziome, barieroporęcza zabezpieczające ruch pieszy, poszerzono również jezdnię do wymaganych 5,5 m, a na łukach drogi – do 6,5 m. 

Obecnie realizowany jest ostatni etap budowy chodnika w miejscowości Żeliszów na odcinku 670mb (III etap), którego zakończenie planowane jest jeszcze w 2020 roku.

Renata Boluk