Od września 2014 roku w gminie Bolesławiec zwiększyła się znacząco ilość miejsc w przedszkolach. Stało się tak dzięki otworzeniu dwóch nowych przedszkoli w Kruszynie i Kraśniku Dolnym, a także uruchomieniu kolejnej grupy przedszkolnej w Przedszkolu w Bożejowicach. 

W każdej placówce powstało 15 nowych miejsc, przeznaczonych dla dzieci z najmłodszych grup wiekowych, tj. 3-4 latków. Przedszkola gwarantują opiekę nad maluchami w dni robocze od godz. 6.00 do godz. 16.00 (włącznie z okresami feryjnymi), zapewniają im także wyżywienie. W każdej placów dzieci będą ponadto korzystały z zajęć dodatkowych. Wykwalifikowani nauczyciele będą prowadzili zajęcia z nauki języka angielskiego (2,5 godziny w tygodniu) i logopedii (2 godziny w tygodniu).  Ponadto w przedszkolach w Bożejowicach i w Kraśniku Dolnym zaplanowano zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zaś w przedszkolu w Kruszynie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Uruchomienie nowych placówek przedszkolnych było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Placówka w Kruszynie powstała w ramach projektu „Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie”, placówka w Kraśniku Dolnym – w ramach projektu „Radosne przedszkole”, a nowa grupa w Bożejowicach – w ramach projektu „Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość”. Wszystkie te projekty, jako działania upowszechniające edukację przedszkolną, są współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej). 

Środki unijne nie tylko umożliwiły bezpłatne korzystanie najmłodszych przedszkolaków z całodziennej opieki, wyżywienia i szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, ale także, a raczej – przede wszystkim, pozwoliły na dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkoli i na ich kompleksowe wyposażenie w meble, sprzęty, zabawki, pomoce i materiały dydaktyczne. I chociaż wszystkie trzy projekty potrwają do końca czerwca 2015 r., pozyskane w trakcie ich realizacji wyposażenie będzie służyło w powstałych  przedszkolach przez kolejne lata.

człowiek-najlepsza inwestycja_logo.jpeg