W terminie do 6.11.2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwiaty mogą odbierać bezpłatnie:
•    organizacje pozarządowe,
•    jednostki samorządu terytorialnego,
•    inne instytucje publiczne.

Podmioty i instytucje, o których mowa zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać. Zgłoszenie składa się na załączonym druku do 12.11.2020 roku do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Bolesławcu ul. Komuny Paryskiej 38 w godzinach 7:30-15:30.

Druk zapotrzebowania wraz z rozporządzeniem w przedmiotowej kwestii w załączeniu. 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadaczy-chryzantem-najwazniejsze-informacje.html

Załączniki:

ARiMR