Gmina Bolesławiec od kwietnia 2020 r. rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest wsparcie szkół poprzez zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Realizacja projektu trwa od 20 kwietnia 2020 r. do 20 października 2020 r.

Całkowite dofinansowanie projektu wynosiło 70.000 zł.

W ramach projektu zakupiono 70 tabletów wraz z klawiaturą oraz 8 urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania jednostronnego i dwustronnego.

Sprzęt został przekazany do ośmiu szkół podstawowych w: Bożejowicach, Brzeźniku, Dąbrowie Bolesławieckiej, Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach, Trzebieniu i Żeliszowie.

Barbara Majecka

zdalna szkoła.jpeg