Wystartowała już Loteria w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pod hasłem „Rolniku, spisz się sam!”. Ale nim przejdziemy do jej szczegółów zacznijmy od początku.

Co to jest spis rolny i kiedy jest przeprowadzany?

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. Udział w spisie jest obowiązkowy, brak udziału w nim może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Po co przeprowadzany jest spis rolny?

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym i krajowym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Jak się spisać?

Powszechny Spis Rolny prowadzany jest metodami:

  • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (zakładka "weź udział w spisie rolnym");

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową - jednocześnie upoważniającą do wzięcia udziału w loterii. Ale o tym za chwilę. Przez Internet można się spisać do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metod opisanych niżej.

  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99);

Przez infolinię spisową można się spisać do 30 listopada 2020 r. Można się także kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

  • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym;

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie udostępnia miejsce do samospisu dla rolników. Zwracamy uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami. Przed wizytą należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty.

W ramach metod uzupełniających spis z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Jak zweryfikować rachmistrza?

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument. W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99.

Powszechny Spis Rolny, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno podczas zbierania danych poprzez nowoczesne metody teleinformatyczne jak i tradycyjną metodą poprzez wywiady realizowane przez rachmistrzów spisowych.

Dane zebrane w spisie są bezpieczne, co gwarantuje tajemnica statystyczna. 

Loteria!

Co należy zrobić by wziąć w niej udział?

  1. Należy wziąć  udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online za pośrednictwem strony https://spisrolny.gov.pl(zakładka "weź udział w spisie rolnym"), wypełnić formularz najpóźniej do dnia 22.11.2020 r. i uzyskać unikatowy kod potwierdzający samospis 
  2. Otrzymany kod należy zarejestrować w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020) na stronie loterii.
  3. Należy oglądać transmisje online z losowań i sprawdzać, czy się wygrało! 

Wśród osób, które wezmą udział w loterii zostaną rozlosowane nagrody: laptopy, tablety i przenośne dyski twarde. Szczegóły na https://loteria.spisrolny.gov.pl/ Loteria potrwa do 22 listopada, natomiast powszechny spis rolny zakończy się 30 listopada. 

Jarosław Babiasz

- Ściągawka dla rolników

graf3.jpeg

Grafika-2.png