Zgodnie z decyzją dyrektora Centralnego Biura Spisowego, od 10 października br. wywiady z respondentami mogą być realizowane telefonicznie lub bezpośrednio w terenie. Jednocześnie przypominamy, iż można dokonać spisu rolnego w formie samospisu internetowego poprzez stronę https://spisrolny.gov.pl/

Prosimy uważać na osoby nie posiadające żadnej legitymacji, a podającej się za rachmistrzów.

Jak poznać rachmistrza?

Rachmistrz posiada identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny, umieszczony w widocznym miejscu, zawierający następujące informacje:

  • imię, nazwisko,
  • zdjęcie,
  • numer, nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  • określenie  terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania wywiadu,
  • podpis osoby upoważnionej,
  • okres na jaki identyfikator został wystawiony.

W załączeniu Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego [DOCXKomunikat_Dyrektora CBS _PSR2020_08102020.docx (39,94KB)] w tej sprawie oraz „ściągawka” [PDFŚciągawka_dla_rolników.pdf (1,58MB)] dla Producentów Rolnych wypełniających samospis internetowo.

1675_scianka_290x200.png

unnamed.png

Jarosław Babiasz