Wiktor Danielewicz obchodzi w tym roku setne urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski przygotował dla jubilata drobny upominek oraz specjalny list gratulacyjny.

Pan Wiktor urodził się 5 października 1920 r. na Kresach Wschodnich w miejscowości Redutka. Do Polski przyjechał po II wojnie światowej jako repatriant, osiedlając się na terenie Gminy Bolesławiec – najpierw w Żeliszowie, a potem w Suszkach, gdzie mieszka do dzisiaj. Jubilat znany jest nie tylko władzom Gminy, ale także Mieszkańcom, ponieważ przez wiele lat działał aktywnie w środowisku lokalnym – w latach 80. ubiegłego wieku jako radny Gminnej Rady Narodowej oraz przez 10 lat jako sołtys wsi Suszki.

W tym roku Pan Wiktor obchodził setne urodziny. Z tej okazji Wójt przygotował dla jubilata drobny upominek. Jednak w związku z trwającą pandemią i mając na uwadze przede wszystkim zdrowie Pana Wiktora – list gratulacyjny oraz prezent w Jego imieniu odebrała córka. 

Także Premier – Mateusz Morawiecki oraz Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski wystosowali specjalne listy gratulacyjne dla jubilata.

Wiktorowi Danielewiczowi życzymy kolejnych lat w zdrowiu oraz gratulujemy tak pięknej rocznicy urodzin.

Karolina Wieczorek