Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 2280 D na odcinku Bolesławiec - Stare Jaroszowice. Zadnie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a Gmina Bolesławiec je dofinansowuje.

Inwestycja sfinansowana została w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Bolesławiec, Powiatu Bolesławieckiego i Miasta Bolesławiec. Blisko 200.000 zł to wkład Gminy w inwestycję. 

Przebudowa jezdni o długości 3780 m polegała na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej. W ramach przebudowy wycięto krzaki oraz uporządkowano i utwardzono pobocza. Wykonano również prace ziemne związane z odtworzeniem rowów, odbudową przepustów i zjazdów, a także wprowadzono nowe, pionowe oznakowanie drogi.

Karolina Wieczorek

fot. Powiat Bolesławiecki