Decyzją Wojewody Dolnośląskiego w dniu 6 października 2020 r. w godzinach 8.00-10.00 na terenie województwa przeprowadzony zostanie trening RENAGATA/SAREX-20, którego elementami będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGATE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W ramach treningu może być uruchomiony system ostrzegania i alarmowania ludności.