Gala Mistrzów Sportu.jpeg 

 Podczas Gali Mistrzów Sportu zostali uhonorowani uczniowie, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania Gminy Bolesławiec. Uroczystą Galę otworzył duet wokalny uczniów z Kraśnika Dolnego – Jasia i Małgosi, który został przyjęty owacyjnie. Przybyłych gości powitała Małgorzata Cołokidzi – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźniku.

- Jest to ważny moment dla sportowców, których osiągnięcia każdego roku są wysokie – powiedział Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski. – By osiągać sukcesy w sferze fizycznej trzeba mieć nie tylko specjalne predyspozycje, ale także inteligencję oraz wytrzymałość. Dzisiejsza Gala Mistrzów Sportu jest dniem, w którym składamy Wam podziękowania za Wasz trud i pracę.

W sumie nagrody trafiły do 17 uczniów, którzy odnosili sukcesy na różnych szczeblach – w tym także na arenie międzynarodowej. Uczniowie, którzy zostali uhonorowani, otrzymali dyplomy, upominki oraz nagrody finansowe. Natomiast na ręce dumnych rodziców i opiekunów złożono podziękowania oraz kwiaty. Wręczali je Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy Bolesławiec oraz Bogusław Uziej – Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec.

Była to także okazja, by wręczyć stypendium Wójta Gminy Bolesławiec jeszcze 3  uczniom, którzy ze względów organizacyjnych nie mogli uczestniczyć w czerwcowej Gali w Żeliszowie. Byli to Urszula Borucińska, Radosław Wąsik oraz Szymon Śmiałkowski.

Uroczystość uświetniły sportowe występy tych uczniów, którzy zostali wyróżnieni  w I Gminnym Konkursie Odkrywców Talentów – Kruszyn 2014. Podziękował im osobiście Wójt Gminy, który przekazał im także słodkie upominki.

Na zakończenie głos zabrała Barbara Majecka – Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół, która pogratulowała szkołom w Brzeźniku, Bożejowicach i Trzebieniu otrzymania certyfikatu „Szkoła w ruchu”.

Galę zakończył słodki poczęstunek.