30 września ruszą prace związane z budową drogi w obrębie Kruszyna i Kraśnika Górnego, od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 (przy "Gospodzie Kruszyna") do drogi powiatowej nr 2286D w Kraśniku Górnym (za pensjonatem "Biała Róża).

16 września podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., które jest wykonawcą zadania. Łącznie wybudowane zostanie 2,58 km drogi o szerokości jezdni 5,5 do 6 metrów wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 do 3 metrów.

Inwestycja finansowana jest w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Bolesławiec, a jej całkowity koszt to 3.290.670,09 zł. Roboty zakończą się w sierpniu przyszłego roku.

Karolina Wieczorek