Wójt Gminy Bolesławiec zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze".

Temat Konkursu: Temat Konkursu nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Gminy Bolesławiec. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje smog.

Technika wykonania pracy konkursowej: Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie nie mniejszym niż A2 i nie większym niż A1, praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki Konkursu uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenia powoduje smog. Praca konkursowa ma być wykonana przez nie więcej niż troje dzieci.

Termin składania prac konkursowych: od 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. 

Miejsce składania prac konkursowych: Urząd Gminy Bolesławiec, Ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: PDFRegulamin konkursu pt. Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze.pdf (2,98MB)

czyste powietrze konkurs.jpeg