W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła +, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Bolesławiec otrzymała dofinasowanie w wysokości 75.000 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 26 laptopów.

Nabyty sprzęt komputerowy w najbliższym czasie zostanie przekazany do szkół podstawowych, gdzie będzie wykorzystywany do realizacji programów nauczania oraz zadań statutowych jednostek. Jeżeli w tym roku szkolnym także zaistnieje konieczność wprowadzenia nauki zdalnej - zostanie użyczony nauczycielom, którzy będą prowadzić zajęcia w tej formie.

logotypy laptopy.png

Barbara Majecka