W załączeniu publikujemy informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu o maksymalnej liczbie stanowisko powyżej 40 000 sz. na działkach nr 29/3 i 29/4, obręb Kraśnik Dolny.