5 września odbędzie się rowerowe zwiedzanie okolic Kraśnika Dolnego. Obejmie ono Chościszowice, Kraśnik Dolny, Nową Wieś, Lipiany i Kraśnik Górny. Centralnym punktem wycieczki będzie zwiedzanie Kraśnika Dolnego, które odbędzie się pieszo - zostawimy rowery pod Domem Ludowym i przejdziemy się pieszo po wsi. 

Wycieczkę poprowadzi Dariusz Gołębiewski, student IV roku historii i autor powstającej w tym roku publikacji ''Kraśnik Dolny i okolice dawniej i dziś'', pisanej na zlecenie Gminy Bolesławiec. Okolice Kraśnika Dolnego są terenem niezwykle bogatym historycznie, kulturowo i społecznie. Jeśli chcecie poznać wojenne losy pastora Webera (pierwszego kronikarza Kraśnika), mroczne tajemnice kaplicy św. Anny w Nowej Wsi, historię lipiańskiej epidemii, stanąć oko w oko z niemieckimi partyzantami, zajrzeć na sesję Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kraśniku Dolnym, usłyszeć historię profesora z Kraśnika Górnego czy poznać byłe bolesławieckie osiedle, zapraszam do wspólnej wycieczki ! 

Plan wycieczki:

  • 13:30: zbiórka na Rynku w Bolesławcu, przy schodach do Ratusza (naprzeciwko Punktu Informacji Turystycznej)
  • 14:00-14:20: rowerowe zwiedzanie Chościszowic
  • 14:50-15:00: zbiórka pod Domem Ludowym w Kraśniku Dolnym (proszę o punktualne stawienie się na miejscu)
  • 15:00-16:10: piesze zwiedzanie Kraśnika Dolnego
  • 16:20-17:20: rowerowe zwiedzanie Nowej Wsi i Lipian
  • 18:00-18:40: rowerowe zwiedzanie Kraśnika Górnego
  • 19:20: planowana godzina powrotu do Bolesławca

Wycieczka jest bezpłatna i może zostać odwołana/skrócona z powodów pogodowych lub zdrowotnych, jeżeli takie wystąpią. W takiej sytuacji zostanie wyznaczony nowy termin wycieczki (lub jej niezrealizowanej części). W wycieczce nie mogą brać udziału osoby, które do dwóch tygodni przed terminem wycieczki (czyli w okresie od 22 sierpnia do 5 września włącznie):

  • przebywały za granicą 
  • miały kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem (lub inną zakaźną chorobą) lub będącymi na kwarantannie
  • miały objawy występowania koronawirusa lub innej zakaźnej choroby

Podczas pieszego zwiedzania Kraśnika Dolnego obowiązuje zasłanianie ust oraz nosa lub utrzymywanie dystansu społecznego. Podczas zbiórek w Bolesławcu i Kraśniku Dolnym sporządzimy też listę uczestników (tylko z imieniem, nazwiskiem i adresem), aby w razie wystąpienia po wycieczce u kogoś z uczestników objawów koronawirusa móc ją przekazać Sanepidowi. Lista nie będzie nigdzie publikowana, w żaden sposób kopiowana i po upływie trzech tygodni zostanie zniszczona. Każdy uczestnik bierze udział w w wycieczce na własną odpowiedzialność.

Dariusz Gołębiewski