W związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina Bolesławiec sporządziła i złożyła dnia 26.05.2020r. wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest". Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpatrzył wniosek gminy i Uchwałą Nr 194/35/2020 z dnia 15.06.2020r. przyznał jej dofinansowanie w kwocie 8 647,78 zł.

W ramach zadania planowano usunąć 31,48 Mg azbestu z terenu 12 nieruchomości.

Do realizacji powyższego zadania wybrana została firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

W wyniku realizacji zadania usunięto 29,913 Mg z terenu 12 nieruchomości.

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"