Urząd Gminy Bolesławiec

59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A
tel. 75 732 32 21 - 23, fax 75 735 17 83
e-mail: 

NIP Urzędu Gminy Bolesławiec: 612-12-18-534

NIP Gminy Bolesławiec: 612-16-36-303 (do faktur)

Napisz do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /bopb5o345y/skrytka

Numery wewnętrzne:

Wójt Gminy Bolesławiec 101 Kadry, Wybory 114
Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec 101 Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 115
Skarbnik Gminy Bolesławiec 101 Działalność Gospodarcza, Gospodarka Nieruchomościami, Pozwolenia na alkohol, Realizacja programu opieki nad zwierzętami 116
Sekretarz Gminy Bolesławiec 105 Inwestycje Kubaturowe, Mała architektura 117
Sekretariat 101 Utrzymanie Dróg Gminnych, Oświetlenie, Kanalizacja, Melioracje 118
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych 105 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury 119
Informatyk, Promocja 106 Planowanie Przestrzenne, Numeracja nieruchomości, Mieszkania komunalne i socjalne 120
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 107 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Ochrona Środowiska 121
Rachunkowość Budżetowa 110 Obsługa Rady Gminy Bolesławiec 123
Pobór Podatku i Opłat Lokalnych, Opłaty za Zagospodarowanie Odpadami Komunalnymi 112 Płace, Księgowość Budżetowa, Przelewy bankowe 124
Wymiar Podatku, Podatek Akcyzowy 113 Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych 125
Zarządzanie Kryzysowe, OSP 132