Alicja Krawczyk została nowym Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach. 28 sierpnia Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski wręczył jej powierzenie obowiązków. Tego samego dnia Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymały Mariola Szwej oraz Agnieszka Strąg.

28 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy odbyła się narada Wójta Gminy Bolesławiec z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez dwie nauczycielki - Agnieszkę Strąg oraz Panią Mariolę Szwej, które 21 lipca zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Po złożeniu ślubowania Wójt - Andrzej Dutkowski złożył gratulacje oraz wręczył Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.  

Jednocześnie Pan Wójt wręczył powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach Alicji Krawczyk, która zastąpiła na tym stanowisku Annę Rudzik.

Podczas narady oceniono pozytywnie stopień przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Jednocześnie omówiono też problemy, które nurtowały dyrektorów jednostek oświatowych.

Na zakończenie na ręce dyrektorów zostały przekazane drobne upominki od Pana Wójta dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. 

Barbara Majecka