KONKURS ”Bezpiecznie pracuję – zdrowie zachowuję”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Bolesławcu zaprasza rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS do wzięcia udziału w internetowym konkursie pod hasłem ”Bezpiecznie pracuję – zdrowie zachowuję”. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 20.08.2020r.  –  17.09.2020r. 

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań związanych z pracą w gospodarstwie rolnym. Trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania i zdobędą największą liczbę punktów oraz wypełnią niezbędne formularze, otrzymają  nagrody rzeczowe. W przypadku większej liczby prawidłowych odpowiedzi Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wyłonienia laureatów konkursu w drodze losowania.

Rozwiązane testy wraz z załącznikami należy dostarczyć do Placówki KRUS w Bolesławcu osobiście lub drogą pocztową w terminie do 18.09.2020r. 

(adres: KRUS,  ul. Bankowa 6e, 59-700 Bolesławiec)

Wręczenie nagród nastąpi 25 września 2020r. w siedzibie Placówki KRUS w Bolesławcu, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu zwycięzców o tym fakcie.

W załączeniu: regulamin konkursu, test konkursowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

DOCX1 Pismo przewodnie.docx (12,54KB)

DOC2 Regulamin konkursu-wzór.doc (44,50KB)

DOCX3 PYTANIA internetowe 2020r..docx (14,44KB)

DOCX4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (dzia?....docx (15,24KB)

DOC5 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych o sobowych (dzia?ani....doc (50,50KB)

 

KONKURS DLA DZIECI

Sebastian Fiałkowski KRUS