W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony wyjątkowo w dniach od 16 do 18 czerwca, w nietypowych warunkach reżimu sanitarnego. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (w gminie Bolesławiec z języka angielskiego lub języka niemieckiego).

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Trudność sprawiło im zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści w Gminie Bolesławiec uzyskali średnio 64,81 pkt możliwych do zdobycia, dla porównania w województwie dolnośląskim średni wynik wynosił 58,83. Najwyższy średni wynik z języka polskiego uzyskały: Szkoła Podstawowa w Brzeźniku - 70,9 pkt, Szkoła Podstawowa w Kruszynie - 69 pkt, Szkoła Podstawowa w Ocicach - 66 pkt.

Natomiast z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej, a problem dla nich stanowiło rozwiązywanie zadań otwartych. Średni wynik uczniów w Gminie Bolesławiec z matematyki to 47,26 pkt, dla porównania średni wynik wojewódzki to 44,51. Z matematyki najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie: Szkoły Podstawowej w Bożejowicach - 56,15 pkt i Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - 55,3 pkt. Na wyróżnienie zasługują również wyniki uczniów ze szkół w Kruszynie i w Ocicach, których średni wynik to 50 pkt.

Na egzaminie z języka angielskiego ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym, a dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych. Zarówno w języku angielskim, jak i w niemieckim trudne dla młodzieży okazały o się zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. Średni wynik z języka angielskiego osiągnięty w Gminie Bolesławiec to 58,31 (średni wynik województwa dolnośląskiego - 54,96 pkt). Trzy najlepsze średnie wyniki to: 81 pkt Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, 66 pkt Szkoły Podstawowej w Kruszynie i 65 pkt Szkoły Podstawowa w Brzeźniku. Trochę niższe wyniki ósmoklasiści osiągnęli z języka niemieckiego, bo średni wynik w gminie Bolesławiec to 49,1 (średni wyniki w województwie dolnośląskim to 44,07 pkt). Szkoły, które osiągnęły najlepszy wynik to: Szkoła Podstawowa w Brzeźniku - 69,9 pkt, Szkoła Podstawowa w Żeliszowie – 56,33 pkt i Szkoła Podstawowa w Trzebieniu - 52 pkt.

Podsumowując, wart uwagi jest również fakt, że średni wynik ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec – 55,18 pkt jest dużo wyższy od średniego wyniku województwie dolnośląskim, który wynosi 50,59 pkt. Zdecydowana większość szkół (7 na 8) ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych osiągnęła wynik powyżej średniego wyniku w województwie dolnośląskim.

W tym roku na szczególne wyróżnienie zasługuje wynik uczniów Szkoły Podstawowej w Brzeźniku – 65,28 pkt, w roku 2019 również uczniowie tej szkoły osiągnęli najlepszy wynik w Gminie Bolesławiec. Należy również zwrócić uwagę na wyniki uczniów ze szkół: w Dąbrowie Bolesławieckiej 59,5 pkt oraz w Kruszynie 58 pkt.

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie Gminy Bolesławiec należą się szczególne wyrazy uznania, że mimo trudności na jakie napotykali, w związku z wprowadzoną od 15 marca nauką zdalną, bardzo dobrze zdołali przygotować uczniów do egzaminu. Dziękuję również rodzicom, którzy często wspierali szkołę w podejmowanych działaniach, w tym trudnym okresie. Również składam gratulacje uczniom za uzyskanie tak dobrych wyników. Jednocześnie chcę podkreślić, że jest to pierwszy, tak ważny egzamin w życiu młodego człowieka, bo od wyniku tego egzaminu, w dużej mierze zależy czy, będzie on mógł kontynuować naukę w wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej.

Barbara Majecka