Zabytki architektury i budownictwa

Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odnośnie obiektów zabytkowych obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Na terenie gminy Bolesławiec występują 34 obiekty ujęte w rejestrze zabytków oraz 965 obiektów objętych wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wykazy zabytków architektury i budownictwa ujętych w rejestrze zabytków prezentujemy w tabeli poniżej, natomiast wykaz obiektów figurujących w Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na wielkość zasobu dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec.

 

Wykaz nieruchomych obiektów zabytkowych w gminie Bolesławiec, wpisanych do Rejestru zabytków woj. dolnośląskiego [Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, http://wosoz.ibip.wroc.pl/].

Lp.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Nr

Rodzaj obiektu

Rejestr zabytków

Data

 1.  

Dąbrowa Bolesławiecka

park

nad rzeką Bóbr

 

park

A/5792/1028/J

1990.12.21

 1.  

Kraszowice

kościół filialny p.w. św. Jadwigi

 

 

 

kościół

A/1998/800

1960.11.30

 1.  

Kraszowice

cmentarz przykościelny

 

 

cmentarz

A/1999 / 1019/J

1990.03.14

 1.  

Kraszowice

dwór

 

 

dwór

425

1958.12.16

 1.  

Kraśnik Dolny

kościół parafialny p.w. Zbawiciela

 

 

kościół

A/1997/ 799

1960.11.30

 1.  

Kraśnik Dolny

cmentarz przykościelny

 

 

cmentarz

A/2140/1041/J

1990.08.01

 1.  

Kraśnik Dolny

cmentarz d. ewangelicki

 

 

cmentarz

A/5826/1042/J

1990.08.01

 1.  

Kraśnik Dolny

dwór

 

37

dwór

300/A/04

2004.05.14

 1.  

Kraśnik Dolny

młyn

 

 

młyn

1298

1965.05.11

 1.  

Kraśnik Górny

dwór

 

8

dwór

1299

1965.05.11

 1.  

Kraśnik Górny

spichlerz

 

8

gospodarczy

1949

1969.01.10

 1.  

Kraśnik Górny

kuźnia dworska, ob. garaż

 

 

gospodarczy

1300

1965.05.11

 1.  

Kruszyn

pałac

Topolowa

12

pałac

1948

1968.19.11

 1.  

Kruszyn

dom mieszkalny

Lipowa

26

dom mieszkalny

1990

1972.01.12

 1.  

Kruszyn

dom mieszkalny

Morwowa

1

dom mieszkalny

1305

1965.05.11

 1.  

Kruszyn

dom mieszkalny

Orzechowa

9

dom mieszkalny

1306

1965.05.11

 1.  

Kruszyn

dom mieszkalny

Świętojańska

2

dom mieszkalny

1304

1965.05.11

 1.  

Łaziska

dom mieszkalny

 

38

dom mieszkalny

2004

1972.05.23

 1.  

Łaziska

dom mieszkalny, ob. agroturystyka "Niebieski Burak"

dom mieszkalny

50

dom mieszkalny

A/986

2006.12.11

 1.  

Nowa

kościół filialny p. w. Matki Boskiej Bolesnej

 

 

kościół

A/2001/801

1960.11.30

 1.  

Nowa

cmentarz przykościelny

 

 

cmentarz

A/2002/1018/J

1990.03.14

 1.  

Ocice

kościół parafialny p. w. Narodzenia NMP

 

 

kościół

A/2000/862

1961.04.15

 1.  

Ocice

kościół d. ewangelicki

 

 

kościół

1309

1965.05.11

 1.  

Ocice

dwór, ob. dom mieszkalny

 

56

dwór

2006

1972.05.23

 1.  

Ocice

pałac

 

68

pałac

A/5493/454

1957.06.03

 1.  

Rakowice

zespół pałacowo - folwarczny

 

 

zespół

A/5793/1027/J

1991.02.21

 1.  

Stare Jaroszowice

cmentarz ewangelicki

 

 

cmentarz

A/5824/1037/J

1990.05.19

 1.  

Stare Jaroszowice

kościół parafialny p. w. Niepokalanego poczęcia

 

 

kościół

A/5495/433

1958.12.16

 1.  

Stare Jaroszowice

cmentarz przykościelny

 

 

cmentarz

A/2156/1020/J

1990.03.15

 1.  

Trzebień

park pałacowy

 

 

park

A/5624/911/J

1988.06.15

 1.  

Żeliszów

kościół p. w. św. Jana Nepomucena

 

 

kościół

A/2154/662/J

1981.02.26

 1.  

Żeliszów

cmentarz przykościelny

 

 

 

cmentarz

A/2155/1021/J

1990.05.15

 1.  

Żeliszów

kościół ewangelicki

 

 

kościół

669/A/05

2005.12.12

 1.  

Żeliszów

cmentarz ewangelicki

 

 

cmentarz

A/5823/1036/J

1990.05.19

 

Obszary zabytkowe i zabytki archeologiczne

Zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełniają obszary zabytkowe wraz ze stanowiskami archeologicznymi, ujętymi w rejestrze zabytków.

 

Wykaz obszarów zabytkowych i zabytków archeologicznych [Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu - http://wosoz.ibip.wroc.pl/]

Lp.

Miejscowość

Wykaz obszarów zabytkowych

Stanowiska archeologiczne

Lokalizacja stanowisk archeologicznych

obszary ochrony archeologicznej

1

Bożejowice

Układ ruralistyczny wsi

1 (AZP 76-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

2

Brzeźnik

Układ ruralistyczny wsi

1-2 (AZP 76-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

4

Chościszowice

Układ ruralistyczny wsi

1-9 (AZP 76-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej,

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

5

Dąbrowa Bolesławiecka

Układ ruralistyczny wsi

1-9 (AZP 75-15)

strefa ochrony archeologicznej grodziska średniowiecznego

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

6

Dobra

Układ ruralistyczny wsi

1-2 (AZP 76-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

7

Golnice

Układ ruralistyczny wsi

1-6 (AZP 74-14-, 74-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

8

Kozłów

Układ ruralistyczny wsi

1 (AZP 72-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

9

Kraszowice

Układ ruralistyczny wsi

1-14 (AZP 77-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

10

Kraśnik Dolny

Układ ruralistyczny wsi

1-11 (AZP 75-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

11

Kraśnik Górny

Układ ruralistyczny wsi

1-32 (AZP 75-15, 76-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

12

Krępnica

Układ ruralistyczny wsi

1-13 (AZP 74-14, 75-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

13

Kruszyn

Układ ruralistyczny wsi

1-51 (AZP 76-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

14

Lipiany

Układ ruralistyczny wsi

AZP 77-16

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

15

Łaziska

Układ ruralistyczny wsi

1-20 (AZP 76-15, 77-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

16

Łąka

Układ ruralistyczny wsi

1-3 (AZP 75-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

17

Mierzwin

Układ ruralistyczny wsi

1-11 (AZP 77-14)

strefa ochrony archeologicznej grodziska średniowiecznego

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

18

Nowa

Układ ruralistyczny wsi

1-2 (AZP 78-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

19

Nowa Wieś

Układ ruralistyczny wsi

1-4 (AZP 75-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

20

Nowe Jaroszowice

Układ ruralistyczny wsi

1-3 (AZP 77-14, 77-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

21

Ocice

Układ ruralistyczny wsi

1-19 (AZP 77-14, 78-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

22

Otok

Układ ruralistyczny wsi

1-6 (AZP 77-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

23

Parkoszów

Układ ruralistyczny wsi

1-3 (AZP 73-15, 74-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

strefa obserwacji archeologicznej zarejestrowanego osadnictwa z okresu wpływów rzymskich

24

Pstrąże

Układ ruralistyczny wsi

1 (AZP 72-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

25

Rakowice

Układ ruralistyczny wsi

1-4 (AZP 76-14, 77-14)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

26

Stara Oleszna

Układ ruralistyczny wsi

1-8 (AZP 73-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

strefa obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego

27

Stare Jaroszowice

Układ ruralistyczny wsi

1-4 (AZP 77-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

28

Suszki

Układ ruralistyczny wsi

1-4 (AZP 77-15, 78-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

29

Trzebień

Układ ruralistyczny wsi

1-5 (AZP 73-15, 74-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

30

Trzebień Mały

Układ ruralistyczny wsi

1-6 (AZP 73-14, 73-15)

strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej

31

Żeliszów

Układ ruralistyczny wsi

1-18 (AZP 78-15)

strefa ochrony archeologicznej średniowiecznego grodziska

strefa ochrony archeologicznej występowania średniowiecznych reliktów górnictwa kruszcowego strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestry zabytków archeologicznych

Lp.

Miejscowość

Numer stanowiska

Rodzaj zabytku

Numer rejestry zabytków

 1.  

Brzeźnik

bn (AZP 76-14/ bn)

lokalizacja nieznana

osada

370/Arch/68

Z dnia 13.05.1968 r.

 1.  

Chościszowice

1 (AZP 76-15/ 43)

cmentarzysko

258/Arch/66

Z dnia 28.12.1966 r.

 1.  

Dąbrowa Bolesławiecka

4 (AZP 75-15/ 7)

grodzisko

116/Arch/65

Z dnia 21.04.1965 r.

 1.  

Golnice

1 (AZP 74-15/ 4)

cmentarzysko

369/Arch/68

Z dnia 13.05.1968 r.

 1.  

Krępnica

5 (AZP 75-14/ 5)

obozowisko

261/Arch/66

Z dnia 14.01.1967 r.

 1.  

Łąka

1 (AZP 75-15/ 28)

cmentarzysko

409/Arch/68

Z dnia 28.12.1968 r.

 1.  

Mierzwin

1 (AZP 77-14/ 16)

grodzisko

187/Arch/66

Z dnia 10.03.1966 r.

 1.  

Otok

2 (AZP 77-14/ 44)

grodzisko

219/Arch/66

Z dnia 09.05.1966 r.

 1.  

Pstrąże

bn (AZP 72-15/ bn)

lokalizacja nieznana

wały śląskie

744/Arch/74

Z dnia 14.12.1974 r.

 1.  

Żeliszów

1 (AZP 78-15/ 45)

grodzisko

229/Arch/66

Z dnia 20.06.1966 r.