Publikujemy obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim.

PDFOBWIESZCZENIE PGWWP.pdf