Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie odcinków autostrady A4 Wrocław - Krzyżowa i A18 Krzyżowa - Golnice z dostosowaniem do wymaganych parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady - wg wariantu I trasy głównej oraz wariantu 1 rozwiązań węzłów za wyjątkiem węzłów Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna i Kąty Wrocławskie, których lokalizacja jest zgodna z wariantem 2 rozwiązań węzłów"