Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dz. nr 304, 601 obręb Kruszyn oraz dz. 674, 675 obręb Kraśnik Górny"