Ankieta (link poniżej) jest częścią opracowywanej na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bolesławiec. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Bolesławiec i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.

Wyniki posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 w Gminie Bolesławiec.

Janusz Langner / Ośrodek Badań Społecznych INDEKS