OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1474 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek inwestora – Wójta Gminy Bolesławiec, działającego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Nowaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dz. nr 304, 601 obręb Kruszyn oraz dz. nr 674, 675 obręb Kraśnik Górny” zlokalizowanej:

  • na działkach ewidencyjnych gruntów nr: 304, 289, 306/8, 306/9, 309, 305/8, 305/7, 305/3, 318, 601, 299/1, 299/2, 300, 302, 303, 576/2, 577/3 obręb 0013 Kruszyn, jednostka ewidencyjna 020102_2 Bolesławiec – gmina wiejska, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie
  • na działce ewidencyjnej gruntu nr: 675, 549/4, 663, 685, 765, 764, 460/2, 460/1, 674, 445/2, 457/3, 676, 563, 699, 562, 558/2, 558/1, 557, 556, 698, 555, 554/5, 554/2, 553, 697, 693, 446/1, 445/1, 416, 459, 454/1 obręb 0010 Kraśnik Górny, jednostka ewidencyjna 020102_2 Bolesławiec – gmina wiejska, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

 

Do pobrania: