Publikujemy informację przekazaną przez Komendę Powiatowa Policji w Bolesławcu, dotycząca naboru do Policji.

Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz wstępując już dziś do Policji. Jeśli chcesz zostać policjantem wyślij dokumenty do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu - Zespół Kadr i Szkolenia.

Uwaga! Dobór do służby w Policji!

Informujemy, że kandydaci mogą już złożyć dokumenty osobiście w komendzie. 

Nadal  jest możliwość przesłania dokumentów  drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec.  

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu (www.boleslawiec.policja.gov.pl).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY -  dokumenty można składać w dowolnym terminie.  

asp. szt. A. Kublik-Rościszewska

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/resource/b262d42b-6ee0-4d0e-9190-a14960f72ba1:JCR.flv