Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. zostaną otwarte przedszkola publiczne na terenie Gminy Bolesławiec. Placówki będą prowadziły zajęcia opiekuńcze w reżimie sanitarnym, co powoduje, że liczebność grup nie może przekraczać 12 osób. W związku z tym, pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących, a przede wszystkim pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto rodzice, których dzieci będą korzystać  z opieki przedszkoli będą zobowiązani do przekazania dyrektorowi  jednostki istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, przyprowadzać dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych, nie przyprowadzać dziecka jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji. Szczegółowe informacje o procedurach bezpieczeństwa na terenie placówek znajdują się na ich stronie internetowej.

Jeżeli Państwo są zainteresowani skorzystania z opieki przedszkolnej, proszę wcześniej o tym fakcie powiadomić Dyrektora, który poinformuje Państwa o możliwości przyjęcia dziecka oraz jakie są szczegółowe zasady pobytu wychowanka w przedszkolu obowiązujące w czasie epidemii.

Barbara Majecka