Zgodnie ze zmienioną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej (…) poszerza się krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej świadczonej w Powiecie usługi. Od 16 maja 2020 r. nieodpłatną pomoc mogą otrzymać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

W czasie epidemii koronawirusa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane są w formie konsultacji telefonicznych. Można się na nie zapisać pod numerem tel. 75 612 17 19. Zmiana ustawy zwalnia osoby chcące skorzystać z pomocy i poradnictwa w czasie epidemii ze składania dotychczas obowiązujących oświadczeń o tym, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Prawnicy obsługujący wszystkie cztery punkty w Powiecie Bolesławieckim dyżurują pod telefonami w dotychczasowych godzinach – szczegóły tu: https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/8787/wiadomosc/507321/nieodplatna_pomoc_prawna_w_powiecie_boleslawieckim_w_2020_r

Starostwo Powiatowe