Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

stanowiący nieruchomość gruntową niezabudowaną jako działka nr 161 o powierzchni 0,25 ha, położoną w obrębie Przejęsław, Gmina Osiecznica.