Od 6 maja 2020 r. została stworzona możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli.

Z informacji uzyskanej od dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej wynika, że na dzień dzisiejszy w Gminie Bolesławiec mniej niż 10% rodziców jest zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola. Rozumiejąc trudną sytuację rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, zostaną podjęte działania, aby mogło zostać uruchomione jedno przedszkole na terenie Gminy.

Jednakże decyzja ta wymaga wielu przygotowań, aby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt miedzy innymi:

  1. przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki,
  2. przygotowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz skuteczne przeszkolenie pracowników jak je stosować,
  3. zapewnienie odpowiednich środków higienicznych do funkcjonowania placówki oraz indywidualnych środków ochronny osobistej szybkiej komunikacji dla nauczycieli i obsługi,
  4. wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia (wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
  5. przygotowanie sal przedszkolnych: ograniczenie ilości zabawek (w salach nie może być pluszaków dywanów klocków i innych zabawek, których nie można skutecznie odkazić), należy również pamiętać o możliwości zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy dziećmi, musi być zapewnione około 4 m2 na osobę,
  6. przygotowania ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami,
  7. ustalenie sposobu szybkiej komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.

Aby dzieci miały zapewniony bezpieczny pobyt zgodnie z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego rodzice będą zmuszeni przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, przyprowadzać dziecko zdrowe bez żadnych objawów chorobowych, nie przyprowadzać dziecka jeżeli ktoś w domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji oraz często przypominać dziecku o stosowaniu zasad higieny, w szczególności o częstym myciu rąk, nie podawaniu ręki na powitanie oraz nie dotykaniu twarzy.

Reasumując, ze strony rodziców jest bardzo małe zainteresowanie zapewnieniem opieki przedszkolnej (w niektórych miejscowościach praktycznie zerowe), ale jednak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy zgłosili taką potrzebę, w najbliższym czasie podejmiemy szereg starań, aby umożliwić bezpieczne skorzystanie z opieki przedszkolnej dzieciom z terenu gminy przygotowując jedną placówkę. Jednakże rodzic dziecka chcąc posyłać je do przedszkola powinien się liczyć z tym, że będzie je musiał dowieź do placówki, a opieka nad grupą może zostać  powierzona innym nauczycielkom, niż te które są dziecku znane. Informacja, które to przedszkole zostanie Państwu przekazana przez dyrektorów jednostek oświatowych w terminie późniejszym, jednak nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Roman Jaworski