Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w terminie od dnia 30 kwietnia 2020r. do dnia 20 maja 2020r. 

Poniżej przedstawiamy obwieszczenie w tej sprawie.