• wegiel_brunatny.jpeg

  Jakimi paliwami nie można palić w piecu ?

  Od 1 lipca 2018r. obowiązuje zakaz stosowania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %.

  Czytaj artykuł
 • butelka_w_piecu.jpeg

  Jakimi odpadami nie można palić w piecu ?

  Piec nie jest śmietnikiem. Rzeczy wrzucone do śmietnika zostają zagospodarowane lub zutylizowane w bezpieczny sposób. Odpady wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków znanych z gazów bojowych i pestycydów.

  Czytaj artykuł
 • paragraf1.png

  Spalanie odpadów w piecu to wykroczenie !

  O tym, że spalanie śmieci może odbywać się wyłącznie w zakładach termicznego przekształcania odpadów, czyli spalarniach, a samodzielne spalanie odpadów jest wykroczeniem, mówi art. 191. ustawy z dnia 4 grudnia 2012 roku o odpadach„kto, wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny".

  Czytaj artykuł
 • makulatura.jpeg

  Jakimi odpadami można palić w piecu ?

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r., poz. 93) określa m.in. rodzaje odpadów, które można wykorzystywać na cele opałowe.

  Czytaj artykuł
 • wegiel2.jpeg

  Co powinniśmy wiedzieć o jakości węgla ?

  Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw (Dz.U. 2019r., poz. 660).

   

  Czytaj artykuł
 • zdrowie.jpeg

  Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie człowieka ?

  Lekarze i naukowcy od kilkudziesięciu lat prowadzą badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Niektóre oddziaływania są już bardzo dobrze poznane i opisane, a inne nadal pozostają przedmiotem badań, a dokładne mechanizmy oddziaływania czekają jeszcze na odkrycie.

  Czytaj artykuł
 • paragraf1.png

  Uchwała antysmogowa, co to takiego ?

  W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czym jest uchwała antysmogowa, do kogo jest skierowana, w jakim okresie obowiązuje oraz jakie kary nas czekają za jej nieprzestrzeganie.

  Czytaj artykuł
 • 5klasa__1.jpeg

  Jakie wymagania stawia uchwała antysmogowa kotłom ?

  W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie kotły można instalować w naszych gospodarstwach domowych i jakie powinny spełniać wymagania.

  Czytaj artykuł
 • monitoring powietrza.jpeg

  Jakie substancje monitoruje PIOS ?

  Ocena jakości powietrza w Polsce jest realizowana w oparciu o odpowiednie akty prawne, które definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny. Badania takie prowadzi specjalistyczna instytucja jaką jest Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOS).

  Czytaj artykuł
 • dofinansowanie.jpeg

  Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

  W niniejszym artykule znajdą Państwo linki do obowiązujących obecnie źródeł dofinansowujących działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego.

  Czytaj artykuł