Kolejna aktualizacja - nabór wniosków został wydłużony do dnia 31 maja 2020r., do północy.

Aktualizacja - nabór wniosków został wydłużony do dnia 15 maja 2020r., do północy.

Grantodawca - Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy ogłasza, że w dniach 14 kwietnia - 30 kwietnia 2020r. trwa nabór wniosków o grant w ramach projektu pn:„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”. Cała dokumentacja wraz z załącznikami, dotycząca ogłoszenia o konkursie, znajduje się na stronie https://eko-cieplo.com/2020/04/10/nabor-nr-01-2020-zoi/