Z powodu stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyłączeniem przez urząd na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 566) bezpośredniej obsługi interesantów informuję o wstrzymaniu wszystkich oględzin, stanowiących dowód: 1) w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; 2) w postępowaniu ze zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew; 3) w sprawach zmierzających do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w postępowaniach, o których mowa w art. 88 ustawy o ochronie przyrody.