Urząd Gminy informuje, że w związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łące pozostaje nieczynny do odwołania.

Odbiór odpadów od mieszkańców oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych w trybie mobilnym będzie odbywać się terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.