Urząd Gminy Bolesławiec informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie.

Urząd będzie pracował w trybie wewnętrznym, z wyjątkiem:

Referatu Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych, w którym osobiście załatwiany będzie tylko odbiór dowodu osobistego.

Pozostałe usługi Urząd będzie świadczył wyłącznie:

  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną e-mail,
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
  • za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl.

W wypadku załatwiania spraw za pośrednictwem tradycyjnej poczty wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz ewentualnie dowodem uiszczenia opłaty należy przesłać na adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec. Należy również podać adres, na który zostanie Państwu przesłana korespondencja zwrotna.

Ponadto przy drzwiach wejściowych zamontowana została specjalna skrzynka, do której możecie Państwo wrzucać pisma (nie potwierdzamy ich złożenia).

Przed ewentualną wizytą w urzędzie prosimy Państwa o kontakt telefoniczny. Dzwoniąc pod wskazane numery telefonów uzyskacie Państwo informacje na temat obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów, wysokości obowiązujących opłat. Możliwy jest również kontakt
z urzędem drogą e-mailową. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec.  

W obecnej sytuacji zalecamy również regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej  lub przelewem internetowym na wskazane konto.

Poniżej znajdują się dane kontaktowe do poszczególnych referatów.

Karolina Wieczorek

URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC - TEL. 75 732 32 21 (22, 23), FAX 75 735 17 83
Nazwisko i imię e-mail Wewn. Zakres
Biuro Obsługi Interesanta   122 Biuro Obsługi Interesanta
Hałka Karolina 101 Sekretariat
Dutkowski Andrzej   101  
Jaworski Roman
Robak Barbara
Przybylska Iwona 105 Sekretarz Gminy, kierownik ref. organizacyjnego
Wieczorek Karolina 106 promocja
Zwolski Łukasz 106 informatyk
Sarkowicz Marcin
Sitna Barbara 107 Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
Torończak Beata
Kamińska Małgorzata 110 Rachunkowość Budżetowa
Szandrowska Magdalena
Braszko Michał 112 Pobór Podatku i Opłat Lokalnych, Opłaty za Zagospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Chmiel Irena
Turlejska Krystyna
Bonk Łukasz 113 Wymiar Podatku, Podatek Akcyzowy
Wantuch Magdalena
Ryś Irena 114 Kadry, Wybory
Babiasz Jarosław 115 Kierownik ref. rolnictwa, nieruchomości i gospodarki komunalnej
Janiec Elżbieta 116 Działalność Gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, rolnictwo, opieka nad zwierzętami
Kmita Joanna Gospodarka nieruchomościami, sprzedaże, zakup, dzierżawy gruntów
Bachmatiuk Ewelina 117 Inwestycje Kubaturowe, Mała architektura
Piaseczna Anna
Osip Agnieszka 118 Utrzymanie Dróg Gminnych, Oświetlenie, Kanalizacja, Melioracje
Boluk Renata
Kuśmierz Agnieszka 119 Zamówienia Publiczne
Ochyra Romuald 119 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Burniak Maciej 120 Nadawanie numerów, gospodarka mieszkaniowa (socjalne/komunalne), renty planistyczne
Sopko Jolanta 120 Planowanie przestrzenne, wypisy, podziały geodezyjne
Krosondowicz-Babiasz Monika 121 Ochrona środowiska, wycinki drzew, usuwanie azbestu, wymiana pieców
Szelepajło-Chudzik Agnieszka 121 Gospodarka odpadami komunalnymi, deklaracje odpadowe, cmentarze komunalne
Komarnicka Marzena 123 Obsługa Rady Gminy Bolesławiec
Piotrowska Elżbieta 124 Płace, Księgowość Budżetowa, Przelewy bankowe
Zmitrukiewicz Katarzyna
Chojnacka Elżbieta 125 Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych
Wdowińska Małgorzata 132 Zarządzanie Kryzysowe, OSP
GZOSZ 126 Szkolnictwo
GZOSZ 127 Szkolnictwo
GZOSZ - Dyrektor 128 Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
GOPS - tel. 75 732 14 58 (59)   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie
GOKIS - tel. 75 732 14 77   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie