Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w dniu 3 września br. w Bolesławcu.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.

Konsultanci przedstawią również aktualne możliwości wsparcia – w tym również dotacje, pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne.

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Bolesławcu odbędą się: 3 września 2014 r., w godz. 10.30-13.30 siedziba Urzędu Gminy, ul. Teatralna 1a, sala nr 21

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz:  PDF2014 08. plakat informacyjny o PIFE Jelenia Góra.pdf (161,68KB)

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku