Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo. W związku z tym każdego roku uczniowie biorą udział w konkursie organizowanym przez Euroregion Nysa „Uczę się bezpiecznie żyć”.

Rozgrywki odbyły się 3 marca 2020 roku w Jeleniej Górze. Głównymi założeniami konkursu są: wsparcie systemu bezpieczeństwa poprzez nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy i umiejętności pomocy sobie i innym oraz bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń i w życiu codziennym.

Reprezentanci szkoły wzięli udział w dwóch kategoriach: zespołowej dla klas IV-VI (Julia Gajewska, Maja Giera i Joel Szelągowski) oraz indywidualnej dla klas VII-VIII (Weronika Domańska). Uczniowie byli przygotowywani do konkursu przez dyrektora szkoły Lillę Liszcz i nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa Mariolę Kojder.

Uczniowie przynieśli wiele dumy, gdyż spośród kilkudziesięciu drużyn klas IV-VI Julia, Maja i Joel zajęli 11 miejsce. Natomiast Weronika konkurując z 30 rówieśnikami zajęła 5 miejsce. Przygotowując się do konkursu wszyscy uczestnicy musieli zaznajomić się z zagadnieniami związanymi z pierwszą pomocą, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, ekologią, ochroną przeciwpożarową, ochroną przeciwpowodziową, bezpieczeństwem dnia codziennego, turystyką i rekreacją.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Mariola Kojder