Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" ze Świdnicy - Lider projektu pn. "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)" informuje, że uruchomiona została możliwość rejestracji na stronie www.eko-cieplo.com.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się zostaną Państwu udostępnione informacje na temat audytorów przypisanych do gminy wraz z danymi kontaktowymi. Z audytorem należy skontaktować się w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu w Państwa nieruchomości. Audyt będzie załącznikiem do wniosku o grant.

Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu na składanie wniosków. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu.  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków.  

*Koszt audytu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, nie podlega refundacji.