27 lutego w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie zorganizowano dwa konkursy i można śmiało powiedzieć, że ten dzień należał do recytatorów. To właśnie tutaj odbyły się gminne etapy: Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” oraz 65. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego.

Do obydwu konkursów przystąpili zwycięzcy eliminacji szkolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec. Kryteriami oceny były: interpretacja utworów, dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dopasowanie do możliwości wykonawczych uczestnika), kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.

„Pegazik” przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestnicy wykonywali jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Prezentowane utwory były wybrane z poza kanonu lektur i podręczników szkolnych.

Komisja Konkursowa w składzie: Beata Domerecka oraz Katarzyna Pranić po przesłuchaniu 30 wykonawców postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia.

Nagrody: Pierwszego miejsca nie przyznano.
II miejsce: Julia Gorwa z ZSP z Kraśnika Dolnego i Aleksandra Król z ZSP z Ocic
Wyróżnieni to: Alicja Tchorowska z ZSP z Kruszyna, Natalia Pawlus z ZSP z Kruszyna, Paweł Czulak z ZSP z Trzebienia, Izabela Dwilewicz z ZSP z Brzeźnika oraz Martyna Kwaśniewska z SP z Dąbrowy Bolesławieckiej.

Drugi z konkursów recytatorskich, które odbyły się tego samego dnia, przeznaczony był dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Komisja Konkursowa w składzie: Zofia Michalska, Beata Domerecka oraz Katarzyna Pranić po przesłuchaniu 11 wykonawców postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia.

Recytacja: I miejsce ex aequo: Daniel Pielichaty z ZSP z Ocic oraz Weronika Domańska z SP z Dąbrowy Bolesławieckiej
Poezja śpiewana: I miejsce: Milena Uznańska z ZSP z Kruszyna
Wyróżnienie: Natalia Kura z ZSP z Żeliszowa.

Beata Widera