Modernizacja Domów Ludowych.jpeg 

Już kilkunastoletni okres użytkowania naszych domów ludowych pozwolił na zebranie uwag i doświadczeń, dotyczących funkcjonalności tych obiektów. Generalną uwagą dotyczącą właściwie wszystkich domów jest niewystarczająca ilość pomieszczeń magazynowych oraz słaba wentylacja obiektów. Spełniając oczekiwania użytkowników domów ludowych w bieżącym roku przewidziano środki finansowe na modernizację domów ludowych w Kraśniku Górnym i Starych Jaroszowicach.

Powstaną magazyny będące bezpośrednim zapleczem części kuchennej domów oraz pomieszczenia magazynowe „zewnętrzne” na sprzęt, jakim dysponują mieszkańcy tych wsi (np. kosiarki do trawy, podkaszarki itp.). Ponieważ w Kraśniku Górnym i Starych Jaroszowicach obok domów ludowych zlokalizowano place zabaw i boiska, przewidziano wykonanie w trakcie rozbudowy obiektów „sanitariatów zewnętrznych”, które będą dostępne niezależnie od faktu, czy dom ludowy jest czynny, czy nie.

Projekty rozbudowy przewidują również modernizację instalacji wentylacyjnej oraz wykonanie klimatyzacji głównej sali. Na sali głównej wykonana zostanie w miejscu posadzki gresowej, posadzka z paneli. Przewidziano także malowanie wszystkich pomieszczeń.

W lipcu zakończyliśmy postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy rozbudowy Domu Ludowego w Kraśniku Górnym. Trzy firmy były zainteresowane naszym przetargiem składając oferty wycenione na kwoty od 310 tys. zł do 450 tys. zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Ogólnobudowlana „WOJTEK” z Nowogrodźca. Pod koniec lipca przystąpiono do rozbudowy obiektu.

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy rozbudowy Domu Ludowego w Starych Jaroszowicach wpłynęły dwie oferty nieznacznie różniące się ceną. Korzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowlano-Transportowy Pana Marian Muzyki z Tomaszowa Bolesławieckiego, wyceniając ją na kwotę prawie 320 tys. zł.

Na obu obiektach postęp prac jest jednakowy. Powstały już ściany części rozbudowywanej. Prowadzi się prace związane z wykonywaniem dachów. Jesienią powinniśmy przekazać mieszkańcom Kraśnika Górnego i Starych Jaroszowic zmodernizowane domy ludowe.

Karolina Wieczorek