Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ogłasza Konkurs na Kartkę Świąteczną - "Wielkanoc 2020". 

ORGANIZATOR

     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

CELE KONKURSU:

 1. Wyrabianie poczucia estetyki.
 2. Podniesienie wiary we własne umiejętności.
 3. Zwiększanie zdolności manualnych.

UCZESTNICY KONKURSU:

     Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Bolesławiec.

     Uczestnicy   konkursu   ręcznie wykonają   kartkę   świąteczną   z   okazji   Świąt  
     Wielkanocnych. Kartki konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:

 1. Kategoria I – dzieci do 12 lat,
 2. Kategoria II – młodzież od 13 do 16 lat,
 3. Kategoria III – powyżej 16 lat.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

 1. Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna (technika dowolna).
 2. Maksymalna wielkość kartki nie może przekraczać formatu A5.
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
 4. Kartki konkursowe na odwrocie nie mogą być opisywane (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie)
 5. Do nadesłanych kartek należy dołączyć n/w załączniki:
 • dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (załącznik nr 1 - karta informacyjna),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie (załącznik nr 2),
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich, ewentualne zniszczenie kartek konkursowych podczas transportu.
 2. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 3. Organizator nie zwraca nadesłanych kartek świątecznych.
 4. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2020 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
ul. Kasztanowa 1b, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec

z dopiskiem „KARTKA ŚWIĄTECZNA – Wielkanoc 2020”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW.

24 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora oraz fanpage na facebooku. Zdobywcy nagród i wyróżnień zostaną zaproszeni na wręczenie nagród, które odbędzie się 28 marca 2020 r. w Domu Ludowym w Bożejowicach o godz. 11.00.

Beata Widera

Załączniki do pobrania (karta informacyjna oraz oświadczenie): PDFwielkanoc-2020-zalaczniki.pdf (39,77KB)

Wielkanoc 2020 - konkurs.jpeg