Na przełomie stycznia i lutego Zespół Śpiewaczy „Ocice” gościł w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. To właśnie tam odbyły się kilkudniowe warsztaty muzyczne i taneczne, a z bogatej oferty skorzystali wszyscy członkowie zespołu.

Każdy z nich przećwiczył ruch sceniczny, dykcję oraz emisję głosu przy fachowcach. Nie zabrakło także okazji, aby zmierzyć stroje zespołu „Śląsk”, zrobić sobie w nich pamiątkowe fotografie oraz zapoznać się z historią tego jakże uznanego zespołu. Ciekawostką dla Ociczan było także zwiedzanie wnętrz pałacowych, które należą do siedziby zespołu „Śląsk” oraz wysłuchanie prelekcji etnograficznych i historii tradycji Górnego Śląska

Ten pasjonujący wyjazd zespołu z Ocic mógł się odbyć dzięki nagrodzie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą zespół otrzymał za promowanie tradycji i długoletnią działalność artystyczną.

Zespół „Ocice”