Na terenie Gminy Bolesławiec wytyczone są następujące szlaki rowerowe:

  • Szlak „Łużyce - Bory"
  • Euro regionalny szlak rowerowy ER – 6 „Dolina Bobru”,
  • Szlak żółty „Śląsko – Łużycki”,
  • Szlak czerwony „Miedzi i Kamienia”,
  • Szlak fioletowy „Bory Dolnośląskie”,
  • Szlak niebieski „Szlak południowy”.

Wszystkie szlaki są odpowiednio oznakowane. Sieć szlaków rowerowych stale się rozwija umożliwiając aktywne poznawanie lokalnych walorów przyrodniczych i obiektów zabytkowych.

SZLAK "ŁUŻYCE - BORY"

"Łużyce–Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” to  projekt transgraniczny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 a realizowany we współpracy pięciu gmin: Gmina Bolesławiec , Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Osiecznica, Gmina Miejska Bolesławiec oraz partner niemiecki – Miasto Bernsdorf .

Pierwszy człon tytułu projektu "Łużyce - Bory" to nazwa trasy rowerowej długości 62 km, wiodącej od dworca kolejowego w Bolesławcu przez wsie gminy Bolesławiec (Rakowice, Otok, Kraszowice, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Żeliszów) dalej gminę Warta Bolesławiecka (Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Iwiny, Wartę Bolesławiecką), ponownie przez gminę Bolesławiec (Łaziska, Kruszyn do Kraśnika Dolnego, Dąbrowy Bolesławieckiej i Krępnicy) oraz gminę Osiecznica - do zamku w Kliczkowie - w sercu Borów Dolnośląskich. Ponad 12 km odcinek od Raciborowic Górnych do ronda na granicy Kruszyna i miasta Bolesławiec zrealizowano na trasie po nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec - Grodziec. Powstała w ten sposób bezpieczna, wydzielona od dróg publicznych ścieżka rowerowa.

Dworzec kolejowy jest miejscem startu dla cyklistów spoza naszego regionu, a w szczególności z partnerskiego miasta Bernsdorf w Górnych Łużycach, z którym projekt jest współrealizowany. Stąd też pierwszy człon nazwy szlaku, który poniekąd zaczyna się już w Łużycach i tak naprawdę do nich dociera, bo zamek Kliczków był jedną z twierdz granicznych pomiędzy historycznymi regionami: Śląskiem i Łużycami, oddzielonymi rzeką Kwisą. Z kolej Bory odnoszą się bezpośrednio do lokalizacji twierdzy kliczkowskiej w sercu Borów Dolnośląskich, będących jednocześnie największym kompleksem przyrodniczym na trasie.

Co jeszcze na szlaku?

Szesnaście miejscowości z bogatą przeszłością, przyrodą i współczesną infrastruktury: 1 zamek, 5 pałaców, malownicze ruiny, 11 zabytkowych kościołów w tym 8 pamiętających wieki średnie, 7 parków podworskich, liczne pomniki przyrody, Obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie, zabytkowe domy szachulcowe, liczne kompleksy sportowo - rekreacyjne wraz z miejscami obsługi rowerzystów i wiele, wiele innych atrakcji.

Punktem wyjścia trasy w Niemczech dla rowerzystów i turystów przybyłych z Polski i innych regionów jest lokalny obszar rekreacyjny Bernsdorf w Górnych Łużycach. Aby uatrakcyjnić istniejące zasoby naturalne, przeprowadzono szeroko zakrojone prace modernizacyjne, w szczególności w samym sercu tutejszego obszaru rekreacyjnego, parku August-Bebel-Park.

Zmodernizowano starą ścieżkę dydaktyczną i wyposażono w opisy znajdujących się wzdłuż niej drzew, wybudowano nową platformę widokową umożliwiającą oglądanie pełnej panoramy stawu parkowego, dużą wykonano część ścieżki wokół stawu i wybrukowanych wiele ścieżek parkowych, uposażające je w ławki i punkt informacyjne, zachęcające rowerzystów i osoby szukające relaksu do pozostania na dłużej. Sam park z bogatym drzewostanem, naturalną roślinnością, małym stawem dla kaczek, wybiegiem dla zwierzętą i placem zabaw dla dzieci znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu stawu Bernsdorf, który jest bezpośrednio połączony z ponadregionalną "Żabą ścieżką rowerową". Ta ścieżka jest jedną z najdłuższych i najbardziej zróżnicowanych tras rowerowych w Saksonii. Prowadzi ona przez Rezerwat biosferyczny Górnołużycki krajobraz wrzosowisk i stawów oraz Łużycką Krainę Jezior oraz liczne założenia ogrodowe i parkowe, jak słynny Fürst-Pückler-Park/Park Mużakowski w Bad Muskau/Łęknica, który jest największym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim w Europie Środkowej, o łącznej powierzchni 830 ha.

Modernizacja lokalnego obszaru rekreacyjnego Bernsdorf służy popularyzacja i promocja walorów kulturowych i przyrodniczych po obu stronach pogranicza oraz rozwój turystyki aktywnej.

Pozwólcie się zainspirować i wybierzcie się w podróż po nowym szlaku rowerowym po polskiej stronie pogranicza i odwiedźcie odnowiony August Bebel Park w Bernsdorf.

Zapraszamy do wspólnej podróży!

Zachęcamy także do skorzystania z mobilnego przewodnika po szlakach i atrakcjach naszej gminy - aplikacji mobilnej na platformy iOS i Android.